Khu đô thị nhà ở xã hội tập trung sẽ có tiêu chí cụ thể để chọn chủ đầu tư

Khu đô thị nhà ở xã hội tập trung sẽ có tiêu chí cụ thể để chọn chủ đầu tư

22/03/2021 0 Thắm Nguyễn 618
4 phút, 12 giây để đọc.

Khu đô thị nhà ở xã hội của thành phố Hà Nội dự kiến sẽ được triển khai trong thời gian tới. Mới đây, chính quyền Hà Nội đã có cuộc họp khẩn về dự án này. 

Thành phố Hà Nội đã giao các nhà đầu tư nghiên cứu, lập quy hoạch chi tiết 5 khu đô thị nhà ở xã hội tập trung trên địa bàn. Với tổng diện tích khoảng 301,64 ha.

Bộ Xây dựng trả lời về khu đô thị nhà ở xã hội tập trung

Bộ Xây dựng trả lời về khu đô thị nhà ở xã hội tập trung

Bộ Xây dựng mới đây đã trả lời kiến nghị của UBND TP. Hà Nội về nội dung tháo gỡ các khó khăn trong xây dựng. Và thực hiện thí điểm xây dựng khu nhà ở xã hội tập trung.

Theo Bộ Xây dựng, hiện dự án khu nhà ở xã hội tập trung Hà Nội đã giao các nhà đầu tư nghiên cứu, lập quy hoạch chi tiết 5 khu đô thị nhà ở xã hội tập trung trên địa bàn. Với tổng diện tích khoảng 301,64 ha đất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tại Thông báo số 508.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc, thành phố chọn thí điểm một số công trình, dự án. Báo cáo xem xét, quyết định và giao Bộ Xây dựng nghiên cứu kiến nghị của Thành phố Hà Nội. Trong quá trình rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan.

Trước đó, hồi tháng 4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 41. Trong đó giao Bộ Xây dựng chủ trì nghiên cứu, đề xuất sửa đổi. Bổ sung một số nội dung bất cập tại Nghị định số 100 của Chính phủ. Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Sau đó trình Chính phủ xem xét, ban hành trong quý 4/2020 theo trình tự thủ tục rút gọn.

Trình chính phủ đề án quy hoạch

Ngày 31/12/2020, Bộ Xây dựng đã có tờ trình Chính phủ về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100.

Trong đó, Bộ Xây dựng đã đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định có liên quan đến việc phát triển các dự án nhà ở xã hội độc lập. Không phân biệt quy mô sử dụng đất.

Cụ thể như bổ sung quy định về chấp thuận chủ trương đầu tư và lấy ý kiến thẩm định để chấp thuận chủ trương đầu tư. Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo hướng đồng bộ pháp luật. Và đầu tư và pháp luật nhà ở.

Bổ sung khái niệm “Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội” để tạo điều kiện cơ sở pháp lý cho các nội dung hướng dẫn về thủ tục đầu tư xây dựng. Thủ tục lựa chọn chủ đầu tư, xác định ưu đãi đối với chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hộI. Sửa đổi, bổ sung một số cơ chế chính sách hỗ trợ. Khuyến khích chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội theo một số hướng.

Tiêu chí chọn chủ đầu tư dự án khu đô thị nhà ở xã hội

Tiêu chí chọn chủ đầu tư dự án khu đô thị nhà ở xã hội

Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được dành 20% tổng diện tích đất ở đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Trong phạm vi dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Bao gồm cả dự án sử dụng quỹ đất 20% để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại. Nhằm bù đắp chi phí đầu tư. Góp phần giảm giá bán, giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội. Và giảm kinh phí dịch vụ quản lý. Vận hành nhà ở xã hội sau khi đầu tư.

Quy định cho phép khấu trừ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khi chủ đầu tư phải thực hiện nghĩa vụ tài chính với địa phương. Bổ sung quy định ưu đãi đối với trường hợp chủ đầu tư hoàn thành việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội trong vòng 12 tháng. Kể từ ngày được giao đất.

Trong năm 2021, Bộ Xây dựng khẳng định sẽ tích cực phối hợp với UBND TP. Hà Nội trong việc nghiên cứu, đề xuất các tiêu chí để lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội độc lập. Trong đó có dự án nhà ở xã hội độc lập có quy mô lớn (từ 50 ha trở lên). Trong quá trình nghiên cứu, xây dựng Thông tư quy định chi tiết Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Dự kiến sẽ ban hành trong năm 2021.

Nguồn: Dantri.com.vn